Nowe badania naukowe obalają mity: Idealna temperatura ciała to nie 36,6 stopni Celsjusza

Nowe badania naukowe obalają mity: Idealna temperatura ciała to nie 36,6 stopni Celsjusza

Zgodnie z powszechnie akceptowanym standardem, nominalna temperatura ludzkiego ciała powinna wynosić 36,6 stopnia Celsjusza. Jednak najnowsze odkrycia naukowe sugerują, że ta długo utrzymywana norma może być już przestarzała. Temperatura 36,6 stopnia jest wartością średnią, która mogła działać dla większości w przeszłości, ale niekoniecznie musi być właściwa dla każdego. Istotne jest również zauważenie, że istnieją jednostki, które mają naturalną temperaturę ciała na poziomie 35 lub nawet 37 stopni Celsjusza.

przełomowe badania naukowe wykazały trend spadkowy w zakresie przeciętnej temperatury ciała człowieka na przestrzeni lat. Grupa badaczy pod przewodnictwem Julie Parsonnet z Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii dokonała analizy setek tysięcy pomiarów temperatury ciała wykonanych przez ostatnie 150 lat. Wyniki są jednoznaczne – średnia temperatura ciała ludzi systematycznie maleje. Chociaż nowa dokładna norma nie została jeszcze ustalona, naukowcy zgadzają się co do jednego: „36,6 stopnia Celsjusza, które nauczyliśmy się uważać za naszą normalną temperaturę, to błędne założenie” – stwierdza Julie Parsonnet.

Przeprowadzone badania obejmowały 677 tysięcy pomiarów temperatury z różnych okresów historycznych, uwzględniając m.in. dane dotyczące weteranów wojny secesyjnej, pomiary temperatur ciała osób urodzonych w pierwszej połowie XIX wieku, pomiary z lat 70. XX wieku oraz dane z lat 2007-2017 pochodzące od pacjentów Stanford Health Care. Zbiorcze wyniki jednoznacznie wskazują na stopniowy spadek średniej temperatury ciała człowieka. Spadek ten wynosi około 0,03 stopnia Celsjusza na dekadę. Na tej podstawie można przewidzieć, że w ciągu stulecia średnia temperatura ludzkiego ciała spadnie o około 0,3 stopnia.