Supermasywna czarna dziura Sagittarius A* wiruje z olbrzymią prędkością i emituje promieniowanie gamma

Supermasywna czarna dziura Sagittarius A* wiruje z olbrzymią prędkością i emituje promieniowanie gamma

Supermasywny Sagittarius A* – masywna czarna dziura zlokalizowana w samym sercu naszej galaktyki – jest obiektem obracającym się z prędkością zbliżoną do swojego teoretycznego maksimum. Ten niewiarygodnie potężny obiekt kosmiczny powoduje zakrzywienie całej okolicznej czasoprzestrzeni, a co 76 minut wystrzeliwuje wiązkę niebezpiecznego promieniowania gamma.

Centrum Drogi Mlecznej jest miejscem pełnym tajemnic, które stopniowo odkrywają naukowcy. Badania prowadzone przez dwie grupy badaczy przyniosły odkrycie dwóch zdumiewających fenomenów, oba związane z Sagittariusem A*. Ten ogromny obiekt kosmiczny stanowi centralny punkt Drogi Mlecznej. Jest to supermasywna czarna dziura, która od momentu swojego powstania pochłonęła tyle materii, ile wynosi masa ponad czterech milionów Słońc.

Potężna siła grawitacyjna takiej masywnej czarnej dziury powoduje zakrzywienie całej otaczającej ją czasoprzestrzeni. Wszystko, co znajduje się w jej sąsiedztwie, jest przez nią pociągane. Efekt ten wynika z rotacji Sagittariusa A*, który obraca się wokół własnej osi z niezwykle dużą prędkością.

Ekipa badawcza pod kierunkiem Ruth A. Daly, fizyczki z Penn State University, była pierwsza, która zauważyła ten fenomen. Do swoich badań naukowcy wykorzystali dane zgromadzone przez teleskop Chandra należący do NASA, który rejestruje promieniowanie rentgenowskie. Jednak źródłem tego promieniowania nie była sama czarna dziura, ale materia znajdująca się wokół niej.

Prędkość, z jaką kręci się czarna dziura, określa się skalą od 0 do 1, gdzie 1 oznacza maksymalną możliwą prędkość rotacji dla czarnej dziury o konkretnej średnicy i masie. Wyniki badań pokazały, że Sagittarius A* kręci się z prędkością między 0,84 a 0,96 – co jest bardzo blisko jego maksimum.