Archeologiczne odkrycie na Ukrainie: narzędzia kamienne sugerujące 1.4 miliona lat obecności człowieka

Archeologiczne odkrycie na Ukrainie: narzędzia kamienne sugerujące 1.4 miliona lat obecności człowieka

Naukowcy archeologii zauważyli, że w zachodniej części Ukrainy odnalezione zostały kamienne narzędzia, które mogą pochodzić sprzed około 1,4 miliona lat. Ten znalezisko sugeruje, że nie Homo sapiens był twórcą tych narzędzi, ale raczej nasz bliski krewny, który obecnie jest gatunkiem wymarłym. Te fakty przesuwają oszacowanie osiedlenia się naszych przodków w Europie aż o 200-300 tysiąclecia wcześniej niż wcześniej przypuszczano.

Kamienne narzędzia odkryte w miejscowości Korołewo na Ukrainie mogą być najwcześniejszym znanym dowodem istnienia człowieka w Europie. Narzędzia te, wykonane z materiału wulkanicznego, zostały wydobyte z tamtejszych kamieniołomów podczas badań w latach 70-tych XX wieku. Naukowcy, korzystając z najnowszych technologii badawczych, ustalili wiek osadów otaczających te artefakty na około 1,4 miliona lat.

Mads Faurschou Knudsen, geofizyk z Uniwersytetu Aarhus w Danii i jeden z autorów badania, uważa te wykopaliska za najwcześniejszy dowód istnienia człowieka na terenie Europy. Dodatkowo, mimo że nie jest to pewne, wskazał również na możliwość, że twórcą tych narzędzi mógł być Homo erectus, nasz krewny, który jako pierwszy poruszał się w pozycji wyprostowanej.

Nasi przodkowie, korzystając z kamieni, kształtowali proste narzędzia takie jak noże i skrobaki. Zgromadzone artefakty sugerują podobieństwo do technik stosowanych przez ich krewnych w Afryce. Te narzędzia służyły im głównie do obróbki mięsa i zwierząt. Tego typu znaleziska zostały odkryte w Korołewie.

Badacze twierdzą, że narzędzia mogą mieć nawet 1,4 miliona lat co dostarcza nam cennych informacji na temat migracji naszych przodków oraz momentu ich przybycia do Europy. Według nich, najbardziej prawdopodobnym jest scenario, w którym byli to przedstawiciele gatunku Homo erectus, którzy przybyli do Europy ze wschodu i następnie kolonizowali resztę kontynentu. Roman Garba, współautor badania z Czeskiej Akademii Nauk w Pradze, potwierdza brak solidnych dowodów na takie migracje do tej pory.

Na chwilę odkrycia artefaktów nie było możliwe ich precyzyjne datowanie. Jednak postęp technologiczny pozwolił na zastosowanie techniki datowania opartej na izotopach kosmogenicznych – rzadkich izotopach tworzących się w wyniku interakcji promieniowania kosmicznego z pierwiastkami zawartymi w minerałach na ziemi. Analiza zmian stężeń tych izotopów pozwala na określenie czasu, jaki upłynął od momentu kiedy minerał znalazł się pod ziemią. Przeanalizowanie stosunków konkretnych izotopów w warstwie osadu, w której zlokalizowane były narzędzia, pozwoliło zespołowi badawczemu oszacować ich wiek na około 1,4 miliona lat.