Całkowity cholesterol – zasady, podwyższone poziomy i niskie wyniki testów krwi

Całkowity cholesterol – zasady, podwyższone poziomy i niskie wyniki testów krwi

Cholesterol całkowity jest składnikiem, składającym się z wszystkich frakcji cholesterolu (LDL, HDL, trójglicerydy), które są mierzone podczas analizy zwanej lipidogramem. Lipidogram to badanie surowicy krwi, które pozwala na określenie profilu lipidowego pacjenta. Test ten jest przeprowadzany w celu identyfikacji czynników ryzyka związanych z chorobami sercowo-naczyniowymi. Wysokie stężenie cholesterolu całkowitego może sugerować występowanie hipercholesterolemii czy dyslipidemii. Z drugiej strony, za niski poziom cholesterolu możemy obserwować w przypadku nadczynności tarczycy.

Całkowity cholesterol odnosi się do sumy cholesterolu, który pochodzi zarówno z diety (cholesterol egzogenny), jak i jest produkowany przez organizm, szczególnie w wątrobie i błonach śluzowych jelit (cholesterol endogenny). Jego stężenie jest mierzone podczas lipidogramu. Całkowite stężenie cholesterolu obejmuje różne jego frakcje, z których najważniejsze to: LDL – nazywane „złym” cholesterolem, HDL – „dobrym” cholesterolem oraz trójglicerydy.

Te różne frakcje cholesterolu są niezwykle istotne dla organizmu, ponieważ pełnią funkcje strukturalne w każdej komórce i są niezbędnym składnikiem hormonów, witamin i kwasów żółciowych. Cholesterol, w połączeniu z białkami i fosfolipidami, tworzy lipoproteiny, które są kluczowe w transporcie lipidów oraz ich metabolizmie. Odpowiednia równowaga pomiędzy HDL a LDL jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego. Niestety, podwyższone stężenie cholesterolu całkowitego jest jednym z głównych czynników ryzyka rozwoju miażdżycy i powiązanych z nią poważnych problemów z krążeniem.

Test na stężenie cholesterolu przeprowadza się na surowicy krwi lub osoczu uzyskanym z próbki krwi żylnej. Proces ten oparty jest na enzymatycznej hydrolizie estrów cholesterolu, która prowadzi do oksydacji wolnego cholesterolu i produkcji H2O2. Wynik jest zazwyczaj podawany w jednostkach mg/dl lub mmol/l. Zazwyczaj badanie to nie jest wykonywane izolacyjnie – często diagnostyka i terapia opierają się na określeniu poszczególnych frakcji cholesterolu zawartych w cholesterolu całkowitym.