Analiza przyczyn niskiego wyniku OB – co oznacza dla stanu zdrowia?

Analiza przyczyn niskiego wyniku OB – co oznacza dla stanu zdrowia?

Zwane również odczynem Biernackiego, badanie OB jest niejednoznaczne wskazanie na obecność stanu zapalnego w organizmie. Jest to często stosowany test podczas standardowego badania krwi, kiedy istnieje podejrzenie procesu zapalnego, a także służy do monitorowania i oceny skuteczności leczenia. W przypadku chorób nowotworowych, wynik odczynu Biernackiego pozostaje w normie. Normy dla OB różnią się w zależności od wieku pacjenta.

Oznaczenie OB, inaczej odczyn Biernackiego, jest także określane jako odczyn opadania erytrocytów. Szybkość opadania czerwonych krwinek na dno szklanej pipety mierzy się w ciągu 60 minut. Ze względu na prostotę i niski koszt wykonania, badanie to jest często zlecane przez lekarzy.

Odczyn Biernackiego jest jednym z kluczowych testów laboratoryjnych stosowanych do wykrywania i śledzenia przebiegu ostrych lub przewlekłych stanów zapalnych, chorób nowotworowych, autoimmunologicznych i reumatycznych. Każde objawy sugerujące wystąpienie tych chorób lub zaburzeń motywują lekarza do zlecania morfologii wraz z oznaczeniem OB. Ponadto, ogólne badanie krwi, znane jako morfologia, powinno być wykonywane co najmniej raz w roku – najczęściej w połączeniu z oznaczeniem OB.

W przypadku pacjentów, u których przeprowadza się badanie krwi w tym OB, konieczne jest pozostanie na czczo. Oznacza to, że przez 6 godzin przed badaniem nie wolno spożywać pokarmów ani płynów. Do wykonania badania potrzebna jest tylko mała próbka krwi pobrana z żyły łokciowej pacjenta.

Oznaczanie OB polega na pomiarze szybkości zstępowania erytrocytów do dna szklanej rurki w ciągu jednej godziny. Przyśpieszone (podwyższone) OB sugeruje obecność stanu zapalnego w organizmie, ale do dokładnego ustalenia jego lokalizacji wymagane są dodatkowe testy.

Materiałem służącym do przeprowadzenia badania jest krew pobrana na cytrynian. Krew powinna zostać pobrana na czczo. Nieprawidłowe wyniki mogą wynikać z niewystarczającego wymieszania krwi z antykoagulantem.