Monachijska Katedra Mariacka Uchwycona na Najstarszym Niemieckim Zdjęciu: Odkrycie Franza von Kobella

Monachijska Katedra Mariacka Uchwycona na Najstarszym Niemieckim Zdjęciu: Odkrycie Franza von Kobella

Franz von Kobell, w swoim nietuzinkowym odkryciu, przypisuje sobie autorstwo najstarszego znanego zdjęcia w Niemczech. Wykonanej w marcu 1837 roku fotografii, na której uwiecznione zostało wizerunki monachijskiej katedry mariackiej. Istnieje przypuszczenie, że ten pionier fotografii użył do tego celu techniki wykorzystującej odbitkę na papierze solnym.

To fascynujące znalezisko zostało ujawnione przez naukowca Cornelie Kemp. Kemp natrafiła na tę historyczną fotografię podczas przeglądania archiwalnych materiałów przechowywanych w zbiorach Muzeum Niemieckiego w Monachium. Co szczególnie zaskakujące, pomimo wieku, zdjęcie jest niesamowicie detaliczne – można na nim rozpoznać nawet tarcze zegarów na wieżach katedry.

Jednak Monachijska Katedra Mariacka nie była jedynym obiektem sfotografowanym przez von Kobella w 1837 roku. Poza różnorodnymi perspektywami przedstawiającymi wieże katedry, artysta uchwycił również Budynek Bazaru usytuowany na monachijskim Odeonsplatz oraz kościół katolicki, znany jako Matka Boża Wspomożenie Wiernych.

Na przestrzeni lat 1839 stał się symbolicznym rokiem uznawanym za początek ery fotografii. To właśnie wtedy Louis Jacques Mandé Daguerre ogłosił swoje przełomowe odkrycie – technikę tworzenia zdjęć, którą nazwał dagerotypią – swoim nazwiskiem. Niemniej jednak, odkrycia Franza von Kobella z 1837 roku dowodzą, że pierwsze kroki w dziedzinie fotografii zostały podjęte już wcześniej.