Odporność czarnobylskich wilków na raka: potencjalna inspiracja dla walki z chorobą u ludzi?

Odporność czarnobylskich wilków na raka: potencjalna inspiracja dla walki z chorobą u ludzi?

Zgodnie z najnowszymi badaniami, wilki zamieszkujące obszar skażony promieniowaniem w Czarnobylu wykazują znaczącą odporność na nowotwory. Narażone na dawkę promieniowania sześciokrotnie przekraczającą dopuszczalne limity dla ludzi, z powodu historycznej katastrofy jądrowej, te zwierzęta będą mogły dostarczyć cennych informacji, które mogą przyczynić się do postępu w walce z tą śmiertelną chorobą.

Biochemiczka ewolucyjna i ekotoksykolożka Cara Love z Uniwersytetu Princeton odkryła fascynujące zmiany w układzie odpornościowym wilków zamieszkujących Strefę Wykluczenia Czarnobyla (CEZ). Zmiany te są analogiczne do zmian obserwowanych u pacjentów cierpiących na raka podczas leczenia radioterapią.

W ramach swoich badań, przeprowadzonych dekadę temu, Love i jej zespół zaopatrzyli miejscowe wilki w specjalistyczne obroże wyposażone w dozymetry promieniowania i pobrali od nich próbki krwi. Dzięki temu mogli dokładnie monitorować ich odpowiedź na ekspozycję na intensywne promieniowanie, wynoszące aż 11.28 milirema dziennie – sześć razy większą niż dopuszczalna dawka dla człowieka.

Niemal 40 lat po katastrofie nuklearnej, która miała miejsce 26 kwietnia 1986 roku w Czarnobylu na Ukrainie, naukowcy nadal prowadzą badania nad jej skutkami. Wybuch i pożar spowodowały uwalnianie radioaktywnych opadów do atmosfery, których skutki odczuwały tysiące osób.

Katastrofa jądrowa jest nierozłącznie związana z nazwą Czarnobyl – małej wsi oddalonej o 18 km od elektrowni. Mimo to, bliżej stąd do miasta Prypeć, założonego w 1970 roku, niż do samej wsi. W 2017 roku na tym terenie czasowo przebywało około 2,5 tysiąca osób, w tym naukowcy, pracownicy różnych instytucji oraz przewodnicy turystyczni i osoby związane z sektorem turystyki.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, naukowcy mogą pracować w Strefie Wykluczenia bez przerwy przez dwa tygodnie, po czym muszą opuścić obszar na miesiąc. W tym czasie ich miejsce zajmują inni specjaliści.

Prawie cztery dekady po katastrofie, teren ten jest zamieszkiwany przez liczne gatunki dzikich zwierząt, w tym niedźwiedzie, wilki i rysie. Przed rosyjską inwazją na Ukrainę w 2022 roku, naukowcy zaczęli badać, jak te zwierzęta dostosowały się do życia na terenach silnie skażonych promieniowaniem.

Wyniki tych badań mogą mieć istotne znaczenie dla ludzi, dostarczając informacji o tym, jak adaptować się do życia w środowisku o wysokim poziomie promieniowania. Ta wiedza może pomóc zidentyfikować mutacje ochronne, które mogą zwiększyć szanse na przeżycie raka.