Yeti, Wielka Stopa i potwór z Loch Ness – prawda czy mit?

Yeti, Wielka Stopa i potwór z Loch Ness – prawda czy mit?

Debata na temat istnienia mitycznych stworzeń takich jak Yeti, potwór z Loch Ness czy Wielka Stopa towarzyszy nam od dawna. Pytanie brzmi, czy są one autentyczne, czy też stanowią jedynie efekt bujnej ludzkiej fantazji?

Brak wiarygodnych dowodów w postaci fotografii, szczątków lub chociażby pojmanych egzemplarzy tych stworzeń podważa ich istnienie. Są one określane mianem kryptydów, hipotetycznych zwierząt których byt nie został jeszcze naukowo udowodniony przez zoologów. Najwięcej kontrowersji budzą te z nich, które przypominają swoim wyglądem człowieka – tzw. hominidów.

Niektóre ze znanych legend mogą być jednak wynikiem przekręconych opowieści o zwierzętach, które żyły setki lat temu. Skłonność ludzkiego umysłu do tworzenia iluzji i mylonego odbioru rzeczywistości może prowadzić do powstawania nowych „potworów”. Badacze psychiki ludzkiej przekonują, że wiele działań przypisywanych potworom jest wynikiem zbiorowej histerii. Czy to oznacza, że powinniśmy zignorować wszystkie opowieści o kryptydach?

Nowoczesna nauka posiada wiele narzędzi do badania tajemniczych fenomenów przyrody. Entuzjaści zoologicznych zagadek mają nadzieję, że wykorzystanie technologii, takiej jak fotopułapki, pozwoli na uzyskanie niepodważalnego dowodu istnienia tych stworzeń. Te urządzenia reagują na ruch, automatycznie wykonując zdjęcia przechodzących obok zwierząt. Używane są szczególnie w projektach takich jak The Tropical Ecology Assessment and Monitoring (TEAM) Network, które mają na celu dokumentowanie życia ssaków na Ziemi.

Czy możliwe jest, że Yeti, Nessie czy Wielka Stopa wpadną w taką elektroniczną pułapkę? Dlaczego by nie? Szacuje się przecież, że około 90% gatunków zamieszkujących naszą planetę nadal czeka na odkrycie.