Zrozumieć granulocyty: ich rodzaje, funkcje i poziomy we krwi

Zrozumieć granulocyty: ich rodzaje, funkcje i poziomy we krwi

Granulocyty stanowią pewien podzbiór leukocytów, czyli białych komórek krwi. Znajdziemy wśród nich trzy odmiany: zasadochłonne, kwasochłonne oraz obojętnochłonne. Badanie stężenia tych komórek krwi może dostarczyć istotnych informacji na temat ewentualnej infekcji rozwijającej się w organizmie, ponieważ głównym zadaniem granulocytów jest obrona przed wszelkimi zewnętrznymi zagrożeniami poprzez eliminację ciał obcych.

W skład białych krwinek lub leukocytów, które możemy spotkać we krwi, wchodzą między innymi granulocyty. Są one dość charakterystyczne swoim wyglądem, posiadając segmentowane jądra i zawierając liczne ziarnistości w cytoplazmie. Tak jak inne leukocyty, również one powstają w szpiku kostnym. W procesie tworzenia krwi, aż 60% wszystkich leukocytów produkowanych przez szpik kostny to właśnie granulocyty. Ciekawostką jest fakt, że te komórki obronne żyją stosunkowo krótko, zaledwie od 6 do 12 godzin, co sprawia, że muszą być nieustannie wytwarzane i to w dużej ilości.

Wyróżniamy trzy typy granulocytów: obojętnochłonne (neutrofile), kwasochłonne (eozynofile) oraz zasadochłonne (bazofile). Podział ten bazuje na zdolności poszczególnych granulocytów do absorbowania barwników o określonej kwasowości lub zasadowości. Oczywiście, w obrębie tej grupy komórek krwi występuje różnorodność zarówno pod względem budowy morfologicznej, jak i spełnianych funkcji. Do leukocytów można zaliczyć dodatkowo agranulocyty, w skład których wchodzą limfocyty i monocyty.

Neutrofile mają największe znaczenie procentowe spośród wszystkich granulocytów i agranulocytów we krwi dorosłego człowieka – stanowią od 54 do 62%. Są one wyjątkowo aktywne i pełzające, posiadając jądro podzielone na od 2 do 5 segmentów. Neutrofile są naszym pierwszym rzutem obrony przed atakującymi drobnoustrojami – działają szybko i efektywnie poprzez fagocytozę. W sytuacji stanu zapalnego obserwuje się zwykle zwiększoną produkcję neutrofilów. Kontakt tych komórek z drobnoustrojami często prowadzi do ich śmierci i przekształcenia w ropę, czyli gęsty, zielonożółty lub bladożółty płyn. Warto znać normy granulocytów obojętnochłonnych, które wynoszą 1800-8000/µl, co stanowi 60-70% wszystkich leukocytów.

Eozynofile występują we krwi dorosłego człowieka na poziomie od 1 do 6%. Charakteryzują się ceglastoczerwonym kolorem po barwieniu eozyną oraz okularowym kształtem jądra. Zadaniem tych komórek jest niszczenie obcych białek, na przykład alergenów. Podobnie jak neutrofile, są one zdolne do fagocytozy. Kiedy organizm jest zaatakowany przez pasożyty, następuje wzmożona produkcja eozynofilów, które mają za zadanie zniszczyć larwy i jaja pasożytów. Granulocyty kwasochłonne mają także wpływ na procesy alergiczne i mogą łagodzić objawy alergii. Norma granulocytów kwasochłonnych wynosi 50-400/µl, co stanowi 2-4% wszystkich leukocytów.