O kontrowersyjnej postaci gen. Władysława Sikorskiego – Premiera z okresu największej narodowej niezgody

O kontrowersyjnej postaci gen. Władysława Sikorskiego – Premiera z okresu największej narodowej niezgody

W momencie, gdy Polska poniosła porażkę w wojnie obronnej, gen. Władysław Sikorski, mianowany na stanowisko premiera, postawił sobie za cel przede wszystkim rozliczenie elity rządzącej z obozu sanacyjnego. Było to szczególnie istotne w kontekście sytuacji międzynarodowej, jaka zaczęła się kształtować na przełomie sierpnia i września 1939 roku.

11 września 1939 roku francuski ambasador w Polsce, Léon Noël, przekazał za pośrednictwem depeszy do Paryża informacje dotyczące pogłosek, jakie krążyły na terenach ukraińskich, gdzie w tamtym czasie przebywał. Wiadomości te mówiły o rzekomym tajnym porozumieniu zawartym między Niemcami a ZSRS. Według nich, oddziały niemieckie miały nie przekroczyć rzeki Bug, a całą pozostałą część Polski miały zająć wojska sowieckie.

Na koniec sierpnia tego samego roku do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Francji dotarły z Londynu pierwsze informacje na ten temat. Powtarzały one to, co ambasador USA w Moskwie dowiedział się nieco wcześniej. Miało chodzić o pakt o nieagresji, podpisany przez Joachima von Ribbentropa, ministra spraw zagranicznych III Rzeszy, i Wiaczesława Mołotowa, komisarza spraw zagranicznych ZSRR. Protokół ten miał zawierać tajne ustalenia. Dwa totalitarne mocarstwa miały dojść do porozumienia co do podziału całej Europy Środkowej. Ta sytuacja dawała do zrozumienia, że Polska nie ma żadnej możliwości obrony własnej niepodległości.