Odkrycie naukowe: nicienie z Czarnobyla zdają się być odporne na promieniowanie

Odkrycie naukowe: nicienie z Czarnobyla zdają się być odporne na promieniowanie

Strefa wykluczenia wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej obejmuje obszar 2600 km² w obwodzie kijowskim i żytomierskim. W ostatnim czasie badania wykazały, że niektóre zwierzęta żyjące na tym terenie różnią się pod względem fizycznym i genetycznym od swoich krewnych z innych regionów kraju, co prowadzi do pytań dotyczących wpływu promieniowania na strukturę DNA.

W opublikowanych niedawno badaniach naukowcy odkryli, że wilki zamieszkujące zonę wykluczenia różnią się od tych, które żyją poza nią, a największe różnice dotyczą ich układu odpornościowego. Wydaje się także, że wilki z Czarnobyla posiadają większą odporność na nowotwory (więcej w tekście: „Wilki z Czarnobyla mają zmieniony układ odpornościowy. Wydają się mieć większą odporność na nowotwory”). Wcześniejsze badania genomów dzikich psów z tej strefy wykazały istotne różnice genetyczne pomiędzy tymi zwierzętami a ich krewnymi z innych obszarów (więcej w tekście: „Badania psów z Czarnobyla. Naukowcy znaleźli różnice genetyczne”). W 2022 roku naukowcy odkryli prawdopodobny mechanizm odporności na promieniowanie jonizujące, który wyewoluował u żab żyjących w pobliżu elektrowni.