Rozwój pierwszego polskiego satelity telekomunikacyjnego przez Thorium Space i ESA

Rozwój pierwszego polskiego satelity telekomunikacyjnego przez Thorium Space i ESA

Thorium Space, polska firma specjalizująca się w technologii kosmicznej, jest na czele projektu tworzenia pierwszego polskiego satelity telekomunikacyjnego. Współpracując z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), Thorium Space podjęło nowatorskie działania mające na celu rozwój technologii kosmicznej w Polsce. Oczekuje się, że satelita SmallGEO zostanie wystrzelony w kosmos za pięć lat.

30 listopada, Thorium Space S.A. stało się częścią HummingSAT – innowacyjnego projektu prowadzonego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). W ramach tego projektu, współpracujący również ze szwajcarską firmą SWISSto12, tworzą małe satelity telekomunikacyjne przeznaczone do umieszczenia na orbicie geostacjonarnej (GEO).

Paweł Rymaszewski, założyciel i Prezes Zarządu Thorium Space, podkreślił, że osiągnięcie tego punktu wymagało sześć lat ciężkiej pracy i intensywnych badań. Marzeniem firmy było stworzenie satelitów telekomunikacyjnych opartych o autentyczną polską technologię i wykonanych przez polskich inżynierów przy współudziale Polskiej Agencji Kosmicznej.

W ramach projektu, Thorium Space ma na swoim koncie określenie celów całej misji, projektowanie satelity SmallGEO oraz opracowanie i budowę cyfrowego payloadu (ładunku danych).

Oszacowany koszt realizacji tego przedsięwzięcia wynosi 75 milionów euro. Europejska Agencja Kosmiczna zobowiązała się do dofinansowania projektu w dwóch etapach: 8 milionów euro na pierwszą, dwuletnią fazę misji i kolejne 25 milionów euro na następny, trzy letni etap. W celu pozyskania dodatkowych funduszy, Thorium Space prowadzi rozmowy z różnymi firmami i instytucjami z kilku krajów. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwszy polski satelita telekomunikacyjny zostanie wystrzelony w kosmos za pięć lat.