Superkomputer zbada zjawisko sekularyzacji

Superkomputer zbada zjawisko sekularyzacji

Właśnie ruszył ciekawy i interesujący projekt badawczy. W jego ramach ulokowany w Białymstoku superkomputer ma zbadać powody odchodzenia Polaków od religii i kościoła.

Sekularyzacja przybiera na sile

Sekularyzacja, czyli odchodzenie od religii w życiu codziennym to proces, który od wielu lat postępuje w krajach rozwiniętych, w niektórych początki tego trendu można już było zauważyć blisko 100 lat temu. W Polsce proces ten z roku na rok przyspiesza i wydaje się, że wchodzi obecnie w kolejny etap. Zagadnienie odchodzenia od religii i powody takich decyzji mają zamiar zbadać uczeni z białostockiego Instytutu Socjologii na tamtejszym uniwersytecie. W tym celu zainaugurowano nowatorski szeroki projekt badawczy z wykorzystaniem superkomputera.

Innowacyjny projekt badawczy

Kierowany przez dr. hab. Konrada Talmont-Kamińskiego zespół otrzymał dotację w wysokości 5,5 miliona złotych w wygranym konkursie Narodowego Centrum Nauki. Wyniki badań mają posłużyć do stworzenia modeli zjawisk społecznych, które obrazują porzucanie religii w różnych społeczeństwach. Ruszył więc polsko-norweski wspólny projekt badawczy pt „Religia, ideologia i pro-społeczność”. Podtytuł projektu „symulowanie sekularyzacji społeczeństw” jednoznacznie nawiązuje do użycia superkomputera do jego przeprowadzenia.

Zgodnie z założeniami badanie przyczyn zeświedczenia społeczeństw mają trwać do 2023 roku i pomoże w tym komputer o dużej mocy obliczeniowej, który właśnie zaczyna działać na tej uczelni. Poznaniem szczegółów projektu zainteresowała się już Polska Agencja Prasowa. Według „Nauki w Polsce” podstawowym celem badań ma być odpowiedź na szereg pytań związanych z tą tematyką. Ma przynieść odpowiedzi od czego te trendy zależą i do czego prowadzą.

Dr. hab. Konrad Talmont-Kamiński tłumaczy, że teorie nierzadko przedstawiają zachodzące zjawiska w prosty oraz ograniczony sposób. Tymczasem wiele z zachodzących procesów społecznych takich jak sekularyzacja, jest dużo bardziej złożona a nie linearne. W związku z tym idealnym narzędziem do takich badań są nowoczesne narzędzia elektroniczne. Rdzeniem nowych badań będzie superkomputer warty 250 tysięcy złotych. Choć nie jest to największa i najpotężniejsza maszyna to i tak zdecydowanie usprawni zbieranie oraz analizę danych. Z pewnością wyniki obliczeń znacząco wpłyną na stopień dokładności opracowanych na ich podstawie modeli.

Aby uzyskać szerszy obraz zjawiska sekularyzacja część badań będzie przeprowadzona na Polakach a reszta na niepolskojęzycznych respondentach. Ma to dać odpowiedź także na pytanie, czemu obecnie w Polsce proces ten przebiega dużo szybciej niż w większości innych państw.