Architektura w starożytnym Egipcie

Architektura w starożytnym Egipcie

Zabytki w architekturze starożytnego Egiptu charakteryzowały się głównie tym, że produkowano je w erze dynastycznej. Za lokalizację najważniejszego rozwoju architektury uznaje się regiony w dolinie Nilu i Nubii. Podobnie jak w przypadku sztuki reprezentacyjnej ich zabytki miały za zadanie zawierać pewne ścisłe formy. Formy te z kolei były projektowane w sposób idealistyczny i miały odzwierciedlać doskonałość świata przedstawionego. W starożytnym Egipcie ludzie wierzyli w to, że ich idealistyczne formy pomagały w rozumieniu duchowej części rzeczywistości.

Dla władców rzeźby i różnorodne zabytki wyprodukowane w starożytnym Egipcie pomagały nawiązać relacje między ludzkością i bogami. Dlatego też egipska sztuka zazwyczaj zdaje się bardzo odporna na zewnętrzną krytykę. Ponieważ dotyczyła ona niezwykle wyśrubowanych norm, które mogli zrozumieć jedynie członkowie tego antycznego społeczeństwa. Różnice polegały jedynie na koncepcji rzemieślników, którzy wprowadzali nieznaczne zmiany wyróżniające ich na tle innych architektów.

Egipt Dynastyczny i księga umarłych

W Egipcie architektura jest przypisywana przede wszystkim ich wierzeniom. Budowle miały za zadanie odzwierciedlać starożytne wierzenia i ich kulturowe tradycje. Dlatego też w dzisiejszych czasach możemy jedynie zrozumieć, w jaki sposób pojmowali swoją mitologię. Bardzo trudno typowemu członkowi dzisiejszego społeczeństwa dotrzeć do tego, w jaki sposób typowy obywatel antycznego Egiptu pojmował swoją kulturę. Wiemy jednak o tym, że architektura w odróżnieniu od tej w starożytnym Rzymie, w Egipcie była dedykowana głównie bóstwom. W Rzymie z kolei mieliśmy kulturową tradycję, która polegała na tym, że architektura była dedykowana ówczesnym władcom imperium.

Ogromną ciekawostką jest fakt dotyczący tego, że egipskie grobowce pochodzące z czasów antyku przetrwały do dziś. Dlatego właśnie podziwiamy architekturę z tamtych czasów, ponieważ przetrwała tysiąclecia w niemal nienaruszonym stanie. Wiele świątyń i grobowców przetrwały, ponieważ zostały zbudowane na ziemi nienaruszone przez Nil. Większość starożytnych miast egipskich zostały utracone. Dzięki pozostałościom mamy pewien pogląd na ich tradycje i rozwój architektury.