Ciekawostki o egzoplanetach

Ciekawostki o egzoplanetach

Egzoplanety inaczej nazywane planetami pozasłonecznymi, czyli znajdującymi się poza naszym układem słonecznym, są światami krążącymi wokół odległych, nieznanych nam gwiazd. Obserwacje naziemne i kosmiczne pozwoliły na przestrzeni kilku ostatnich dekad poczynić postępy w odkrywaniu tych ciał niebieskich. Odkryliśmy, że istnieje przynajmniej kilka tysięcy egzoplanet, co znaleźliśmy potwierdzenie za pośrednictwem badań naukowych. Dlatego też naukowcy szacują, że wraz z rozwojem aparatury badawczej w przyszłości odkryjemy jeszcze więcej takich ciał niebieskich.

Naukowcy grupują odkrywane przez nich egzoplanety na podstawie ich wielkości, stanu skupienia, w którym się znajdują i za pośrednictwem kilku innych statystyk. Bardzo ciekawe jest to, że według pewnych szacunków istnieją egzoplanety, które mogłyby stać się potencjalnymi kandydatami do powstawania życia na ich terenie. Mimo wszystko oznak żadnego życia do tej pory nie odkryliśmy.