Imponujące odkrycie archeologiczne w Serbii: rozwiązana tajemnica sukcesu osad sprzed 3000 lat

Imponujące odkrycie archeologiczne w Serbii: rozwiązana tajemnica sukcesu osad sprzed 3000 lat

Badacze archeologiczni dokonali znaczącego odkrycia w Serbii. Zlokalizowali prawie sto osiedli pochodzących z czasów od 1500 do 1200 roku p.n.e., umiejscowionych wzdłuż rzeki Cisy. Część z nich była niezwykle rozległa i posiadała system obronny w postaci rowów i drewnianych umocnień. Do tej pory nieznane lokalizacje udało się wykryć dzięki technologii zdjęć satelitarnych.

Wśród społeczności archeologicznej odkrycie to wywołało duże zaskoczenie. Dotychczas panowało przekonanie, że po 1600 roku p.n.e., region teraźniejszej Serbii doświadczył upadku centrów władzy i opustoszenia osiedli. Tymczasem, dzięki wykorzystaniu technologii satelitarnych oraz badań lotniczych, naukowcy odsłonili tajemnicę ukrytych osiedli z epoki brązu na tym obszarze.

Głębsza analiza obszaru dorzecza rzeki Cisy na ponad 100-kilometrowej długości w północno-wschodniej Serbii, który wcześniej był niewystarczająco zbadany, przyniosła te odkrycia. Naukowcy, korzystając z Google Maps, dostrzegli na zdjeciach satelitarnych ślady sugerujące istnieje dawnych konstrukcji pod powierzchnią upraw rolnych. Te znaki były widoczne szczególnie w miejscach, które kiedyś były domami, rowami czy innymi budynkami. Różnice te są często widoczne z perspektywy lotu ptaka – tak było i w tym przypadku.

W wytypowanych miejscach naukowcy przeprowadzili loty samolotem, aby dokonać zdjęć potencjalnych lokalizacji. Końcowym etapem badań terenowych było przeprowadzenie ograniczonych wykopów archeologicznych.

Podczas prac terenowych badacze odnaleźli fragmenty naczyń ceramicznych w obrębie osiedla, co pozwoliło określić wiek osad. Okazało się, że na obszarze wzdłuż rzeki Cisy istniały duże osady chronione przez pojedyncze wały lub drewniane fortyfikacje między 1500 a 1200 rokiem p.n.e.