Jaką wiarę wyznają buddyjscy mnisi

Jaką wiarę wyznają buddyjscy mnisi

Najważniejszym terminem, za którego pośrednictwem możemy określić buddyjski porządek w monasterii, jest sanga. Oznacza to porządek we wszystkich buddyjskich krajach. W buddyzmie przywiązanie do porządku jest prawdopodobnie najważniejszym elementem. Nie ma drugiej takiej religii, gdzie porządek jest najważniejszy. Jedynie porównywalnym system pod względem kultywowania równowagi i ładu może być dżinizm, czyli nonteistyczny ruch filozoficzny, który również przykłada uwagę do życia w pełnej harmonii.

Mimo wszystko dyscyplina monastyczna wśród mnichów może się bardzo różnić w zależności od tego, w jakiej lokalizacji spotkamy mnichów. Innymi słowy, mnisi będą mieli bardzo podobne cele, jednak w zależności od pochodzenia ich świątyni, mogą zmierzać do swojego celu zupełnie inną drogą. Niezmiennymi elementami ich życia są jedynie klasyczne warunki życia klasztornego. Na przykład takie jak to, że mnich jest wegetarianinem, ponieważ nie może przyczyniać się do zabijania istot.