Różne odmiany azjatyckich wierzeń

Różne odmiany azjatyckich wierzeń

W samej Azji Południowej istnieje około 100 różnorodnych zakonów monastycznych, które kultywują życie wyznawane przez starożytnych mnichów. Pomimo tego, że pochodzą z tego samego rozgałęzienia wierzeń, w dzisiejszych czasach różne zakony mają swoją własną konwencję i sposoby na wyznawanie poszczególnych rodzajów buddyzmu. Zazwyczaj nie znajdziemy tam jednego konkretnego i co najważniejsze uniwersalnego zbioru reguł, ponieważ są one modyfikowane niezależnie od poszczególnych zakonów. To czyni ich kulturę niezwykle bogatą i różnorodną.

Istnieją tam nawet takie zakony, które przez konserwatywnych mnichów są uznawane za heretyczne, ponieważ wykorzystują przykrywkę życia religijnego do praktykowania niemoralnych działań antyspołecznych. Na przykład istnieją pseudo zakony, które praktykują seksualne techniki medytacyjne pomimo tego, że klasyczni mnisi są zobowiązani do tego, aby żyć w celibacie tak jak księża katolicy. Z tego powodu niektóre zakony nie są respektowane przez inne szczeble wyznaniowe.