Miejsca sprzyjające życiu na Marsie. Badacze zabrali głos

Miejsca sprzyjające życiu na Marsie. Badacze zabrali głos

Mars to planeta pod wieloma względami przypominająca Ziemię. Choć obecnie pozbawiona jest życia a warunki na jej powierzchni nie sprzyjają jego podtrzymaniu miliardy lat temu przypominała ona naszą planetę w znacznie większym stopniu.

Naukowcy właśnie wytypowali na powierzchni Czerwonej Planety miejsce, które ich zdaniem byłoby najlepszym dla życia przy obecnie panujących warunkach. Wydaje się to dziwne wiedząc, że aktualnie średnia temperatura na powierzchni planety wynosi -63 stopni jednak zdaniem uczonych istnieją na nim miejsca gdzie byłoby to możliwe i gdzie życie teoretycznie mogłoby przetrwać najdłużej.

Mars współcześnie

Współczesny Mars jest jałowym pustkowiem i nijak nie przypomina planety, którą był u początków swojego istnienia. Dziś Czerwona Planeta jest opustoszała i posiada cienką atmosferę. Część uczonych jednak nie traci nadziei uważając, że są na jej powierzchni miejsca, gdzie życie miałoby szansę przetrwać dłużej. Zespół badawczy wykorzystując różnorodne modele komputerowe doszedł do konkluzji, że życie marsjańskie najlepsze warunki do przetrwania miało pod powierzchnią planety. Powyżej niej jest bowiem zbyt zimno i niska temperatura wraz ze szczątkowym ciśnieniem ewidentnie nie sprzyjają jego podtrzymaniu. Lokalnie temperatura wzrasta okresowo lekko powyżej 0 stopni Celsjusza, jednak nadal nie są to odpowiednie warunki dla jego trwałego utrzymania.

Ciepła przeszłość Czerwonej Planety

W przeszłości Mars był, a być może i w jakimś stopniu obecnie jest ogrzewany od wewnątrz. Dlatego w początkowym okresie istnienia planety woda na jej powierzchni występowała w stanie ciekłym, a obecnie nie wyklucza się całkowicie ciekłych zbiorników i rzek pod powierzchnią. Prawdopodobnie miało i ma to związek z zasoleniem wody co przeciwdziała jej zamarzaniu z temperaturze 0 stopni.

Niedawne odkrycia potwierdziły pod skorupą zewnętrzną istnienie trzech nowych zbiorników w których prawdopodobnie do dziś znajduje się ciekła woda. Jest to więc duży krok naprzód w kierunku udowodnienia, że do dziś mogły się utrzymać tam jakieś proste formy życia. Ich znalezienie jest jednym z zadań zmierzającego obecnie na Czerwoną Planetę łazika Perseverance Rover, który dotrze do celu w lutym 2021 roku.