Nietypowe prawo nadawane ojcom w starożytnym Rzymie

Nietypowe prawo nadawane ojcom w starożytnym Rzymie

Okazuje się, że ojcowie mogli zgodnie z prawem rzymskim sprzedawać swoje własne dzieci w niewolę. Rzymscy ojcowie otrzymywali status, który sprawiał, że mieli absolutną kontrolę nad swoim domem. Absolutna kontrola nad domem, którą sprawował w tamtych czasach ojciec, dotyczyła również wszystkich członków rodziny. Innymi słowy, ojcowie mogli zgodnie ze swoją wolą sprzedawać własne dzieci i otrzymać pełną kontrolę nad żoną. Dziecko było wówczas oddawane na podstawie zwykłej umowy okresowej. Oznacza to, że kupujący brał dziecko na pewien czas, po którym musiał je zwrócić ojcu.

Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku żon. Ponieważ ojcowie mogli nie tylko obejmować pełną kontrolę nad dziećmi, ale także nad swoimi żonami. Istniała jednak pewna prawna luka. Ponieważ żony mogły opuścić dom rodzinny na trzy dni z rzędu. Wówczas nie stawały się własnością męża. Mimo wszystko absolutna kontrola, którą mógł sprawować ojciec rodziny nad swoimi bliskimi, pozwalała mu nawet zamordować wszystkie dzieci wraz z żoną zgodnie z prawem.