Centralne założenia hinduizmu i kilku innych religii

Centralne założenia hinduizmu i kilku innych religii

W centralnym założeniu hinduizmu znajduje się wiara dotycząca tego, że całość stworzenia opiera się na trójcy. Najważniejszym bytem jest Brahman. Ta boska rzeczywistość reprezentuje trzy postacie. Wisznu, Sziwę w postaci Trimurti. Brahman jest w hinduizmie uznawany za stworzenie wszystkiego. Odpowiada za naszą rzeczywistość i jest nieograniczonym bytem. Z kolei Wisznu jest obserwatorem, który stale obserwuje ziemie i dba o to, aby mogła ona funkcjonować w prawidłowy sposób. Z kolei Sziwa uważany jest za niszczyciela, ponieważ zmiany na świecie wprowadza poprzez destrukcję.

Hinduizm próbuje nauczać swoich wiernych o tym, że materialny świat jest nietrwały i zostaje stworzony oraz zniszczony wielokrotnie. Opierając się na wierzeniu w trimurti, możemy uznać, że świat przechodzi przez cykle. Zostaje stworzony, zakonserwowany, a potem zniszczony po to, aby zostać ponownie stworzonym i tak w kółko. Cykle trwają w nieskończoność. Dlatego hinduizm zakłada, że materialne jestestwo tak naprawdę nie ma dużego znaczenia.

Jak sprawy mają się w judaizmie?

Żydowskie rozumienie stworzenia i ludzkości opiera się na księdze rodzaju, dlatego też możemy uznać, że ma wspólne założenia wraz z katolickim pojmowaniem tego, w jaki sposób funkcjonuje rzeczywistość. Dlatego też głównym i najważniejszym założeniem tej religii jest to, że bóg stworzył świat, z kolei my ludzie staliśmy się jego podopiecznymi, których stworzył, aby świat nie był pusty. Okazuje się jednak, że ku zaskoczeniu znaczna część żydów pojmuje księgę rodzaju w sposób dosłowny. Nawet liczą czas powstania świata od jej datowania.