Początek wielu udokumentowanych religii na świecie

Początek wielu udokumentowanych religii na świecie

Już w czasach pierwszych cywilizacji agrarnych ludzie zaczęli wykorzystywać pewnego rodzaju systemu prawne. Był to okres, gdy w życie wchodziły pierwsze istotne wierzenia religijne, które były w stanie przetrwać wiele lat ze względu na dynamiczny rozwój kulturowy i podtrzymywanie życia w skupiskach. Z czasem osady przemieniały się w miasta, a później miasta w całe królestwa. Wraz z tym rozwojem w parze szły różnorodne wierzenia, które przechodziły różne transformacje, jak i zostały wyparte przez inne.

Takie twory nazywamy dziś po prostu religią. Już do 1200 lat przed naszą erą w wielu miejscach świata istniały całkiem rozbudowane miasta, które bardzo dobrze prosperowały. W tamtym latach coraz popularniejsze było kultywowanie religii. Już w pradawnych systemach sumeryjskich można było w przeszłości przeczytać o pewnych wyobrażeniach związanych z bogami. Ludzie wierzyli, że ich wymyśleni bogowie czuwają nad nimi, a także potrafią ukarać ich za złe występki. Z czasem największe religii, które nawet przetrwały do dziś, stawały się nieco bardziej popularne. Wychodziło poza pojedyncze miasta, a po setkach lat rozprzestrzeniały się poza granice państw. W ten sposób możemy spojrzeć dziś na hinduizm, judaizm, a także chrześcijanizm.

Dlaczego jednak z czasem pojawiały się wierzenia, które były nie tylko lokalne, ale poznawano je na większą skalę?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie dotyczące tego, z jakiego powodu religie zaczęły stawać się globalne. Z czasem liczba ludności w Afroeuroazji wzrosła do ponad miliona. W wyniku rosnącej interakcji handlowej i kulturowej między ludźmi na tym dużym obszarze zaczęto dzielić się religiami. Nowe systemy religijne stanowiły podstawę komunikacji kulturowej, oczekiwań moralnych i osobistego zaufania wśród ludzi, ponieważ zachowanie pokoju w różnych regionach było bardzo istotne, często potrzebowano praw, które można spokojnie przetransportować poza granice państwa lub miasta bez wprowadzania dużych zmian administracyjnych.

Religia stała się bardzo przydatna podczas tworzenia takich kompasów moralnych, gdyż łatwiej było do niej przekonać więcej ludności. Ludzie zauważali również, że religijne życie w postaci tworzenia lokalnej wspólnoty może nadać nieco więcej sensu ich życiom. Było to szczególnie popularne stwierdzenie dla tych, którzy żyli w biednych regionach wiejskich. Za pośrednictwem religii mogli dodać do swojego życia więcej sensu poprzez istotne dla ich wnętrza aktywności.